ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสง (ศูนย์ฯ 12)

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสง
(ศูนย์ฯ 12) 
โดยมี นายขันตรี โสภาพิศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองฯ ประจำศูนย์ฯ พร้อมด้วย
นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด 
ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ และ นายประสพชัย ฉายขุนทด นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ประร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชน
บ้านหนองไข่น้ำ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
ในการนี้ นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด ศึกษานิเทศก์
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้ลงพื้นที่เพื่อนิเทศตรวจเยี่ยม และเสนอแนะ
แนวทางในการขับเคลื่อนงานวิชาการ
ห้องเรียนคุณภาพเชิงรุกฯ และให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน 
ณ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด
(รัฐราษฎร์วิทยา) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,17:34   อ่าน 24 ครั้ง