ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ พลมณี
ผอ.โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ
พร้อมด้วย 
นายกิตติพงษ์ โสภา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุข
ผอ.โรงเรียนบ้านพันดุง 
และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ(ในพื้นที่) ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
การเรียนการสอนแบบ On-site 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ
และแจ้งให้โรงเรียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 
โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านหนองตะครอง โรงเรียนบ้านพันดุง
โรงเรียนบ้านโคกแขวน โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 
โรงเรียนบ้านโนนตาล โรงเรียนบ้านบึงอ้อ และโรงเรียนบ้านบุระไหว
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,20:59   อ่าน 52 ครั้ง