ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

    วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 5 พร้อมด้วย นายสัญญา กันจินะ ผอ.โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก และนางกฤษณา พลรักษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site
ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และแจ้งให้โรงเรียนปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 
โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี
โรงเรียนบ้านซับยาง โรงเรียนบ้านซับพลู โรงเรียนบ้านปราสาท 
และโรงเรียนบ้านห้วยบง ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,20:37   อ่าน 21 ครั้ง