ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้นายพรไชย วัชรวิศิษฎ์
ผอ.โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) นายนิวัฒน์ วงษ์วาลย์ ผอ.โรงเรียนบึงคำคู นายมหรรณพ ศรีทองกลาง ผอ.รพ.
สต.บ้านวัง และ 
นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด ออกตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมก่อนเปิด
การเรียนการสอนแบบ On-site 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และแจ้งให้โรงเรียน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา
โรงเรียนเทพคงคา โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด โรงเียนบึงคำคู 
และโรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,20:19   อ่าน 28 ครั้ง