ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

         วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้นายสำรวย นิลเขียว
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสะแก นางสุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองแค นางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน นักวิเคราะห์
นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ และผู้แทนสาธารณสุข รพ.ส.ต.หนองบัวละคร ออกตรวจเยี่ยมประเมิน
ความพร้อมก่อนเปิด
การเรียนการสอนแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการ
ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
และแจ้งให้โรงเรียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ณ โรงเรียนบ้านแปรง โรงเรียนบ้านหนองแดง โรงเรียนหนองสะแก
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โรงเรียนบ้านประดู่งาม 
โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ และ
โรงเรียนบ้านหนองไทร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,20:00   อ่าน 47 ครั้ง