ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

           วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายขันตรี โสภาพิศ
รอง ผอ.สพป.
นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วย นายปริญญา วงศ์สุขสิน ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
นางจิดาภา
กันสการ รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย และ นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ลิ้ม นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และแจ้งให้โรงเรียน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โรงเรียนบ้านหนองแจง โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โรงเรียนบ้านสระตอง
โรงเรียนบ้านบุสายออ 
และโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,19:32   อ่าน 23 ครั้ง