ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน
การบัญชี 
และการพัสดุ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทักษิณด่านชัย (ศูนย์ฯ 4) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ตำบลสระจรเข้
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,12:14   อ่าน 92 ครั้ง