ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายขันตรี โสภาพิศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียน
คุณภาพระดับประถมศึกษา ระหว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 5 กับ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
(โรงเรียนหลัก) และ
โรงเรียนเครือข่าย 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารี
อนุสรณ์ 4) โรงเรียนบ้านเมืองนาท โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์
และโรงเรียนบ้านเสมา 
พร้อมด้วย ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางนุชรินทร์ ชาพันดุง ศึกษานิเทศก์
และนางสาวมะลิดา หงษ์ทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ ห้องประชุมฟานทอง โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,11:51   อ่าน 171 ครั้ง