ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด จำนวน 5 ราย

วันที่ 19 มกราคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นางนภาพรรณ นาดี
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.นครราชสีมา เขต 5 นำเงินกองทุน
ช่วยเหลือ
นักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 5 ราย
ที่ประสบอุบัติเหตุ ดังนี้

1. ด.ช.ธีรัตน์ เดิมขุนทด นักเรียนโรงเรียนบ้านหาญ ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
2. ด.ช.ธนโชติ จำความ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหาญ ประสบอุบัติเหตุจากตะปูตำเท้า
3. ด.ช.ธนภัทร จริงสันเทียะ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองหอย ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นเครื่องเล่น
4. ด.ช.อลงกรณ์ นุขุนทด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ประสบอุบัติเหตุเหยียบตะปู
5. ด.ช.ลัทธพล ตู้จำนงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ประสบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,11:22   อ่าน 86 ครั้ง