ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

     วันที่ 12 มกราคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้
นางนภาพรรณ
นาดี 
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณฯ ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ได้แก่ ตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด , ตัวแทนสาธารณสุขด่านขุนทด ,
ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด , ตัวแทนเกษตรอำเภอด่านขุนทด , ตัวแทนผู้บริหาร,

ตัวแทนครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,17:26   อ่าน 28 ครั้ง