ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การประชุม ผอ.สพป.และสพม. จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 มกราคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประชุม
ผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
โดยนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ
โดยมีข้อราชการ 1.การจัดเตรียมการพัฒนาประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.การประชุมรับฟังนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3.การดำเนินการ
จัดสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย และ 4.การย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ณ ห้องประชุมดาวเรือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,15:28   อ่าน 28 ครั้ง