ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
นางนภาพรรณ นาดี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3
นางนภาพรรณ  นาดี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากร
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2564
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้อำนวยการ
ลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบหมายให้ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม  ภายใต้มาตร
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,16:45   อ่าน 43 ครั้ง