ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมทีมบริหาร และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,14:29   อ่าน 44 ครั้ง