ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 5 มอบหมายให้นางนภาพรรณ
นาดี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 5 เป็นประธานในพิธี
ถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ พระมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีโรงเรียนและหน่วยงาน 
เข้าร่วมจำนวน 13 แห่ง จำนวนครูและ
บุคลากร
40 คน นักเรียน 360 คน ประกอบด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 5 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด ธนาคารออมสินสาขาด่านขุนทด
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ โรงเรียนด่านขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา)
โรงเรียน
บ้านเขื่อน (ท่าพระประชาสรรค์) โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา โรงเรียนวัดกุดน้ำใส
โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 
โรงเรียนบ้านเมืองตะโก และ โรงเรียนบ้านห้วย ในการนี้
โรงเรียนบ้านใหม่คุรุราษฎร์พัฒนา จาก สพป.นครราชสีมา เขต 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,18:11   อ่าน 395 ครั้ง