ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ผอ.เขต พบเพื่อนครู (Surprise Visit) ณ โรงเรียนบ้านประดู่งาม อ.ด่านขุนทด และโรงเรียนมาบกราดวิทยา อ.พระทองคำ

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่พบเพื่อนครู
(
Surprise Visit) เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในการจัด
การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารจัดการ
การเปิดเรียนแบบ On-Site 
ณ โรงเรียนบ้านประดู่งาม อ.ด่านขุนทด และโรงเรียนมาบกราดวิทยา
อ.พระทองคำ ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,17:59   อ่าน 209 ครั้ง