ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ผอ.เขตพบเพื่อนครู (Surprise Visit) ณ โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด และโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี

      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่พบเพื่อนครู 
แบบ Surprise Visit เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารจัดการการเปิดเรียน
แบบ On-Site ณ โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด และโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี อำเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,14:12   อ่าน 19 ครั้ง