ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับสื่อออนไลน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน โดยกำหนดการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ ขอประชาสัมพันธ์ครูในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยส่งครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม แห่งละ 7 คนเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ตามรายละเอียดที่่ส่งมาด้วยภายในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติม คุญเบญญา  ประทุมพร 086-0921188 หรือ คุณสุมินตรา ลัมภเวส 082-0508225
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2565,16:07   อ่าน 1085 ครั้ง