ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ปีการศึกษา 2564
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กำหนดการจัดสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ในรูปแบบ Webinar เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้อันเป็นผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประชาสัมพันธ์ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 หรือ https://www.facebook.com/spn1.obec
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.99 KB
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565,14:07   อ่าน 102 ครั้ง