ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปัญญาพร เรียงสันเทียะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา และ เด็กชายภานุวัฒน์ ฉัตรเกาะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุเขว้า
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัญญาพร เรียงสันเทียะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา และ เด็กชายภานุวัฒน์ ฉัตรเกาะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุเขว้า ที่ได้รับคัดเลือกเป็น "เยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" หรือ "เยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติดีเด่นระดับภาค" ประเภทระดับประถมศึกษา ระดับคุณภาพ "ดีเยี่ยม" ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,17:17   อ่าน 319 ครั้ง