ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมโครงการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับหน่วยงาน
          ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้รับแจ้งว่าธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐสังกัดกระทรวงการคลัง ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจของประชาชน มีผลกระทบต่อกสนดำรงชีพทำให้มีภาระหนี้สิน หนี้นอกระบบ หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดต่างๆ มีภาระอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูงทำให้บุคลากรมีความเครียด ไม่สามารถทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และเพื่อเพิ่มสวัสดิการให้บุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้ ธนาคารออมสินจึงได้มีโครงการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  สำหรับข้าราชการ หรือบุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรณีหน่วยงานหักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0.75 ซึ่งโครงการมีหลักเกณฑ์ฯ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2564,12:45   อ่าน 608 ครั้ง