ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้
ดร.จักราวุธ
วิจบ 
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย
กระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบ Zoom Meeting
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566
ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.)"
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการดำเนินงานสำหรับทุกจังหวัด ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,15:38   อ่าน 58 ครั้ง