ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11/2566 และประชุมทีมบริหารต่อเนื่อง
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายชะโลม ตรีศักดิ์
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11/2566
เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ ในการนี้ นายชะโลม ตรีศักดิ์ เป็นประธานการประชุมทีมบริหารต่อเนื่อง
เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือข้อราชการที่สำคัญ พร้อมทั้งให้ ผอ.กลุ่ม/หน่วย แจ้งข้อราชการและรายงานผล
การดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,12:20   อ่าน 37 ครั้ง