Loading

* เข้าสู่ระบบ     * ค้นหา

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 
เจ้าของ ข้อความ
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ 07 เม.ย. 2012 8:06 am 
ออฟไลน์

ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 17 พ.ย. 2011 11:47 am
โพสต์: 2260
ชาว สพป.นม.5 ยินดีต้อนรับ ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.นม.5 คนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง ท่านจะเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 (เลื่อนจากวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่รองผู้อำนวยการสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.นม.5 ได้แจ้งไว้) และดร.พจน์ เจริญสันเทียะ จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2555 ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ในวันเดียวกัน(อังคารที่ 17 เมษายน 2555)

ยินดีต้อนรับ ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.นม.5 คนใหม่

ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นายพจน์ ชื่อสกุล เจริญสันเทียะ
วุฒิการศึกษา :ระดับปริญญาเอก (กศ.ด.) การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 1
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2516
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประวัติการรับราชการ วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่ง 12 เมษายน 2516 : ครูจัตวา ระดับ 2 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
4 มีนาคม 2530 : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบึงปรือ สปอ. ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
22 พฤษภาคม 2532 :ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารราชการประถมศึกษา 5) สปอ.บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
3 กุมภาพันธ์ 2537 :หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารราชการประถมศึกษา 6) สปก.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
5 ธันวาคม 2539 :หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารราชการประถมศึกษา 6) สปอ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
25 กันยายน 2544 :หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารราชการประถมศึกษา 8) สปอ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
7 กรกฎาคม 2546 :โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 ตุลาคม 2546 :หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
23 ธันวาคม 2547 :เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
19 กันยายน 2549 :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
27 กุมภาพันธ์ 2551 :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่นครราชสีมา เขต 2
18 สิงหาคม 2553 :ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
1 ตุลาคม 2553: รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
1 พฤศจิกายน 2553 :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
26 กันยายน 2554 :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ศึกษาดูงานต่างประเทศ วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรม
พ.ศ. 2540 :ศึกษาดูงานเปรียบเทียบการศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
พ.ศ. 2545 :ศึกษาดูงานเปรียบเทียบการศึกษาประเทศกัมพูชา
พ.ศ. 2548 :ศึกษาดูงานตามหลักสูตรปริญญาเอก ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ที่สำคัญ

1. เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง กรณีพิเศษ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ 1 มีนาคม ถึง 26 มิถุนายน 2541
2. เป็นกรรมการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาเกณฑ์คุณภาพ ของคณะกรรมการข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2545 แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
3. เป็นที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามคำสั่ง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพลังงานที่ 1 / 2546 ลงวันที่ 2 เมษายน 2546 ลงนามโดยนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
4. เป็นอนุกรรมการคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2547
5. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ม แข็ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2 เมื่อ 29 ตุลาคม 2551
6. ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎร คำสั่งประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่ 5/2552 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกรรมาธิการ (เพิ่มเติม)

เกียรติประวัติ
1. เกียรติบัตรรางวัล บุคคลดีเด่น (ข้าราชการทุกประเภท) ระดับจังหวัด จากสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2538
2. เกียรติบัตรรางวัลที่ 1 สำนักงานที่มุ่งมั่นในการปรับปรุงการประกันคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัด จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2545
3. เกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารนอกสถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด จากสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2

สพป.นม.5


แนบไฟล์:
1.jpg
1.jpg [ 3.76 KiB | เปิดดู 10721 ครั้ง ]
1.1.jpg
1.1.jpg [ 7.28 KiB | เปิดดู 10721 ครั้ง ]
คำอธิบาย: thumb
2.jpg
2.jpg [ 6.31 KiB | เปิดดู 10721 ครั้ง ]
3.jpg
3.jpg [ 4.02 KiB | เปิดดู 10721 ครั้ง ]
4.jpg
4.jpg [ 10.16 KiB | เปิดดู 10721 ครั้ง ]
5.jpg
5.jpg [ 134.22 KiB | เปิดดู 10721 ครั้ง ]
6.jpg
6.jpg [ 42.16 KiB | เปิดดู 10721 ครั้ง ]
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
แสดงโพสจาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
cron
ขับเคลื่อนโดย phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by phpBBThailand.com