กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง (ศูนย์ฯ 6) จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลสอบ O-NET

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง (ศูนย์ฯ 6) โดยนายสุวัฒน์ โด่งพิมาย
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยบง ประธานศูนย์ฯ หินดาดห้วยบง และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์ฯ จัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ผลสอบ 
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบงเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม
โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,20:15   อ่าน 120 ครั้ง