กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
สำนักงานวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โคราชจีโอปาร์ค เกลือสินเธาว์พันดุง
วันที่ 28 มกราคม 2566 นางสาวสุทธิรักษ์  คงสุข ผอ.โรงเรียนบ้านพันดุง พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน ในการศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้โคราชจีโอปาร์ค เกลือสินเธาว์พันดุง โรงเรียนบ้านพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2566,19:31   อ่าน 133 ครั้ง