ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

      วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีโรงเรียน
ดำเนินการจัดสอบ 151 สนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม โดยดำเนินการ
ตามแนวทาง
ในคู่มือการจัดสอบ NT ของ สพฐ.

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,12:34   อ่าน 44 ครั้ง